Torna una nova edició del Clic i Pala 2019, amb els pressupostos participatius com una de les eines de democràcia directa, amb fórmules de cogestió i codecisió entre institucions i ciutadania per proposar millores per a la nostra ciutat en matèria de via pública.